Nina Lindroos Hedlund – Samtalsproffs – Ring 070-522 00 22

Nina Lindroos Hedlund - Samtalsproffs

Nina Lindroos Hedlund – Samtalsproffs

Nina Lindroos Hedlund brinner för ökad självmedkänsla och inre styrka främst hos unga kvinnor. ”Jag kämpade själv som ung kvinna med mycket inre osäkerhet och låg självkänsla. Det tog tid innan jag upptäckte vägen till min inre säkerhet. Nu hjälper jag människor att hitta den snabbaste vägen till egen inre styrka och medkänsla sig själv och andra. Du vet vad man säger på flygplanet?! Ta först på din egen syrgasmask innan du hjälper andra. Egoistiskt? Nej! Nödvändigt. Tar du hand om dig själv först har du kraft över för hjälp till andra människor. Varmt välkommen!

Samtalsterapeut, organisationskonsult och ledarskapscoach med psykosyntes som grund. Nina integrerar psykoterapi i sitt arbete: KBT, Schematerapi, Relationell terapi, Gestaltterapi och ACT samt motiverande samtal. Dina behov avgör vad som används under samtalet.

”Du är välkommen till mig precis som du är. Jag lyssnar utan att döma. I fokus är dina funderingar och din längtan till insikter och förändring. Under de 22 år som jag arbetat i eget företag har drivkraften och utmaningen varit att hjälpa människor att nå inre styrka och balans i tillvaron både på jobbet och privat. Jag älskar att uppleva när människor växer och återfår sitt välmående. Varmt välkommen att boka ett första möte!”

Nina är medlem i Psykosyntesförbundet och har förbundit sig att arbeta under Etiska Rådets regler. Det betyder att Nina har tystnadsplikt och tecknar patientansvarsförsäkring.

Nina Lindroos Hedlund nås via telefon samt e-post och tar emot i centrala Stockholm.

Nina Lindroos Hedlund - Samtalsproffs vid stress, oro eller ångest.