Psykosyntes – KBT – Gestaltterapi – Mindfullness

Psykosyntes fokuserar på det friska hos människan. Svårigheter och tillkortakommanden innebär frön till utveckling.

Psykosyntes är en utvecklingsmetod för mänskligt växande för individer och organisationer. Psykosyntesen fokuserar på det friska. Svårigheter och tillkortakommanden ses inte som begränsningar utan som möjligheter till utveckling.
Kropp, själ, tankar och känslor är tätt ihopkopplade med varandra och skapar en helhet. Psykosyntes är också ett förhållningssätt för kärlek, medkänsla och acceptans till oss själva.

Psykosyntesen är integrativ och kombinerar egna tekniker med metoder från andra psykologiska riktningar som KBT, Gestaltterapi, MI och mindfullness. Influenser hämtas även från andra vetenskapliga områden såsom filosofi och medicin.

Nyckeln till ett hälsosamt liv är känslan av meningsfullhet.
Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt.
Psykosyntesen erbjuder dig metoder och verktyg att finna meningen med ditt liv för att nå din fulla potential, allt det du kan bli.
Vi har alla behov av att få göra avtryck och att få bidra till en bättre värld. Trycker vi ner vår begåvning och våra behov mår vi dåligt. Men tillfredsställer vi våra behov och utnyttjar vår fulla potential har vi vilja och energi att bidra.

Den italienske psykiatern Roberto Assagioli utvecklade grunderna i psykosyntes och var föregångare inom humanistisk psykologi. Han samarbetade med Freud och Jung. De arbetsmetoder och aktiva tekniker Assagioli tillämpade har sedan vidareutvecklats och används i dag över hela världen.

Psykosyntes har fokus på det friska hos människan.

Länkar:

Nina Lindroos Hedlund nås via telefon samt e-post och tar emot i centrala Stockholm.

Nina Lindroos Hedlund - Växa i samtal