Du är inte otrevlig för att du säger nej.

Du är inte otrevlig för att du säger nej.
Ett ”nej” från dig betyder bara att du inte vill, inte kan eller att det som den andra personen ber om inte är bra för dig, just då.
Och kom ihåg, ett ”nej” till något är samtidigt ett ”ja” till något annat. Ofta ett ”ja” till dig själv och det som du behöver bättre just då.
Att personen blir besviken, arg eller sur är inte ditt ansvar. Du har faktiskt inte ansvar för hur andra människor känner.
Däremot har du ansvar för att tillgodose det som du behöver.
Och du säger ju inte nej till allt som personen ber om eller föreslår, bara till sånt som inte går i linje med vad du behöver och längtar efter, just då.
Känns ofta i magen om det är ett ja eller ett nej som gäller.
Prova att följa den känslan under en dag, och se hur det blir för dig!

Vadå planterad?

Japp! Precis så! För mörka tankar, oro och ångest är oftast ett tecken på att något nytt vill komma fram. Något nytt som har sådan växtkraft att vi blir oroliga och ångestfyllda.

För ingen av oss vill ha förändring egentligen. Vi vill ha det vanliga, det trygga, det som vi känner igen.

Så när förändringens vindar blåser är det alldeles normalt att känna både oro och ångest.

Genom mörkret och ut på andra sidan finns belöningen – utveckling.

Reparera relationen – en väg att växa som människa

Reparera relationen – en väg att växa som människa.

Att reparera en spricka i relationen är ofta svårare än vad videon visar. Men en fin film och ett tänkvärt budskap. Äktenskap och samboförhållande kan kanske räddas om enkel närhet, kommunikation och självinsikt är möjlig.

Brottas du med jobbiga tankar om din relation? Behöver du prata med någon som hjälper dig att reflektera runt din situation och möjliga vägar till förbättring? Ta hjälp av samtalsterapeut Nina Lindroos Hedlund. Nina har sex års erfarenhet av människor med relationsproblem.

Nina berättar om sin egen erfarenhet: ”2004-2005 separerade jag och min make. En mycket kaotisk och smärtsam tid för hela familjen. Vi jobbade oss igenom våra problem och kom ut på andra sidan. Idag lever vi tillsammans med förnyad insikt om oss själva och vad vi vill med vår relation. Välkommen!” 070-522 00 22

Vill du se videon? Klicka här! 

Reparera relationen - växa i samtal

Reparera relationen – växa i samtal

Skäms du för att du mår dåligt?

När du mår dåligt och dessutom skäms kan det vara svårt att söka hjälp. Men det finns bra stöd att få. Du mår snabbt bättre med professionellt samtalsstöd. Icke dömande och resultatinriktade samtal med varmt bemötande hjälper.

Och du är inte ensam. Det är vanligt att skämmas för att man mår dåligt. Många kämpar för att hålla skenet uppe och fasaden prydlig medan de inuti är hårt pressade och upplever både oro, frustration och ångest. Kanske är det tungt både privat och på jobbet.

Välkommen att kontakta samtalsterapeut Nina Lindroos Hedlund ring 070-522 00 22 eller maila nina@vaxaisamtal.se. Tillsammans finner vi din väg till inre lugn, tillit och stolthet.

Tillit och stolthet

Välkommen till det goda samtalet! Ring 070-5220022

En bättre vän till oss själva
Det goda samtalet är viktigt för oss människor. Under det goda samtalet lär vi oss att bli en bättre vän till oss själva. Det empatiska samspelet under det goda samtalet sänker halten av stresshormoner i blodet. Vi börjar sänka tempot och lyssna inåt för att ge oss själva det vi behöver så att livet känns meningsfullt. Vi känner oss mer värdefulla och viktiga som människor.

Då blir vi ju egoister!
Men, kanske du invänder, ”då blir vi ju egoister”, och ja litet mer självcentrerade behöver vi vara om vi ska må bra och utvecklas. Först när vi tagit hand om oss själva kan vi bidra till andras välmående. Tänk på rådet om syrgasmasken vi får i flygplanet, att ta på vår egen mask först innan vi hjälper andra med deras mask. Om vi själva är slutkörda och dränerade på energi är vi inte till nytta för någon annan människa. Att först fylla på dig själv med inre styrka blir den finaste gåva du kan ge till andra.

Hjälp att hitta det du längtar efter
Med hjälp av det goda samtalet lär vi oss att nyfiket utforska våra känslor och behov för att hitta det vi längtar efter. Vi sänker också prestationskraven på oss själva till en nivå där vi kan börja se vad som på allvar är viktigt. Detta skapar möjligheter till personlig utveckling och mer ändamålsenliga beslut både om jobb, studier och privatliv.

Varmt välkommen till det goda samtalet tillsammans med mig!
Kontakta gärna samtalsterapeut Nina Lindroos Hedlund. Ring 070-522 00 22 eller skicka e-post nina@vaxaisamtal.se. Nina brinner för ökad självmedkänsla och inre styrka främst hos unga kvinnor. ”Jag kämpade själv som ung kvinna med låg självkänsla och mycket inre osäkerhet. Det tog tid innan jag klättrade upp i rätt träd för att få överblick och upptäcka vägen till min inre kraft. Nu hjälper jag dagens unga kvinnor att hitta den rakaste vägen till egen styrka. Jag älskar att se när hoppets låga tänds”. Varmt välkommen!
Det goda samtalet får dig att växa

Hjälp! Jag duger inte. Hur bygger jag upp min inre styrka?

Hjälp! Jag duger inte. Hur bygger jag upp min inre styrka?

Att inte duga – sociala medier
Att ha känslor och tankar om att inte duga är tungt att bära för vem som helst men särskilt för unga människor som inte hunnit ut i livet för att pröva sina vingar. Känslan av otillräcklighet riskerar att genomsyra allt. Det är lätt att bli uppgiven och deppig när alla andra verkar ha det så himla bra.
Unga kvinnor utsätts för extra mycket stress till exempel av utseendeideal på reklamskyltar och i digitala annonser. På sociala medier basuneras berättelser ut om perfekta och lyckliga liv som andra ser ut att leva. Och allt tas in som sanningar och verklighet att jämföra sig själv med. Många unga kvinnor känner sig mindre värda.

Trygghetssystemet är ur funktion
Om vi under uppväxten inte fått den omsorg och trygghet som vi behöver kan självkänslan bli låg och självkritiken stark. Utan inre trygghet kämpar vi istället för att få bekräftelse för våra prestationer. För att duga arbetar vi allt hårdare på jobbet eller i skolan för att prestera mer och bättre. Men vår självkritiska sida blir aldrig riktigt nöjd. Det vi gör är aldrig tillräckligt bra. Då kämpar vi ännu hårdare i vår önskan att duga, och den onda cirkeln med risk för utmattning är ett faktum.
I relationer med andra ser vi till att vara till lags och ser till att andra har det bra. Vi vill så gärna vara omtyckta och höra till gemenskapen. De egna behoven blir mindre viktiga. Vägen till lugn och ro är därmed stängd.  Det egna trygghetssystemet är ur funktion. Självkritiken ökar och risken för utbrändhet är överhängande.

Goda samtal bygger upp inre styrka och trygghet
Vi behöver arbeta förebyggande för att unga kvinnor ska få hjälp att växa istället för att bränna ut sig. Det goda samtalet är en utmärkt start. Ett samtal där du blir lyssnad på utan dömande och blir förstådd och accepterad precis som du är. Ett sammanhang där du får hjälp att dämpa din självkritiska sida och kan bygga upp din inre trygghet.

Kontakta gärna samtalsterapeut Nina Lindroos Hedlund. Ring 070-522 00 22 eller skicka e-post nina@vaxaisamtal.se. Nina brinner för ökad självmedkänsla och inre styrka främst hos unga kvinnor. ”Jag kämpade själv som ung kvinna med låg självkänsla och mycket inre osäkerhet. Det tog tid innan jag klättrade upp i rätt träd för att få överblick och upptäcka vägen till min inre kraft. Nu hjälper jag dagens unga kvinnor att hitta den rakaste vägen till egen styrka. Jag älskar att se när hoppets låga tänds”. Varmt välkommen!
Hjälp! Jag duger inte. Hur bygger jag upp inre trygghet?

Unga kvinnor ska växa inte begränsas av oro och ångest

Unga kvinnor ska växa inte begränsas av oro och ångest
Allt fler unga kvinnor drabbas av utmattningssyndrom, s.k utbrändhet. Vägen tillbaka till ett normalt liv kan bli extra lång om stress, oro och ångest leder till depression. Att ta varningssignalerna på allvar och söka hjälp i tid är avgörande för framgångsrik återhämtning.

Särskilt unga kvinnor är i farozonen för att bränna ut sig
Det är skrämmande och ledsamt att unga människor blir sjuka av pluggstress och jobbstress, stress över att se perfekta ut och bete sig perfekt. Rapport från Socialstyrelsen visar att antalet kvinnor som insjuknar har ökat med 71 procent de senaste åren. Stress, sömnbesvär, trötthet och ångest drabbar fler kvinnor än män. 54 procent av gruppen unga vuxna kvinnor mellan 16-29 år säger sig besväras av ängslan, oro och ångest.

Bekräftande kärlek och goda förebilder.
Tänk om vi kunde visa de unga vuxna att lycka uppstår när vi gör saker som vi mår bra av, att när vi lättar på kontrollerande prestationskrav och släpper fram tilliten kommer resultaten av sig själv. Varje ung människa har från födseln begåvats med ett naturligt driv framåt, de behöver ingen ytterligare puchning eller styrning för att följa sin rätta väg. De behöver bekräftande kärlek och stöd när de ber om det.
Vuxna ska vara goda förebilder och hjälpa de unga till förståelse för att de duger precis som de är. För att rå på prestationsångesten hos unga behövs trygga vuxna som visar vägen. Visa hur man följer sin passion och lust istället för att sträva efter att högprestera för att duga. Visa hur man ger sig själv medkänsla vid ett misslyckande istället för att döma sig själv.

Goda samtal bygger upp inre trygghet
Vi behöver arbeta förebyggande för att unga kvinnor ska få hjälp att växa istället för att bränna ut sig. Det goda samtalet är en utmärkt start. Ett samtal där du blir lyssnad på utan dömande och blir förstådd och accepterad precis som du är. Ett sammanhang där du får hjälp att dämpa din självkritiska sida och kan bygga upp ditt inre trygghetssystem.

Kontakta gärna Samtalsterapeut Nina Lindroos Hedlund. Ring 070-522 00 22 eller skicka e-post: nina@vaxaisamtal.se. Nina brinner för ökad självmedkänsla och inre styrka främst hos unga kvinnor. ”Jag kämpade själv som ung kvinna med låg självkänsla och mycket inre osäkerhet. Det tog tid innan jag klättrade upp i rätt träd för att få överblick och upptäcka vägen till min inre kraft. Nu hjälper jag dagens unga kvinnor att hitta den rakaste vägen till egen styrka. Jag älskar att se när hoppets låga tänds”. Varmt välkommen!

Unga kvinnor ska växa inte begränsas av oro och ångest

Unga kvinnor ska växa inte begränsas av oro och ångest

Att växa genom acceptans

Att acceptera skulle kunna innebära att resignera men verklig acceptans innebär inte alls det, snarare det motsatta, att ta sig framåt trots att det tar emot. Acceptans gör att du väljer att stanna i en jobbig känsla en stund för att framöver uppnå det som är viktigt och värdefullt i livet.

Varaktig förändring kan endast ske med hjälp av positiv energi då kroppen slappnar av, tankar och känslor får komma och gå som de vill utan att vi fäster så mycket vikt vid dem. Vi accepterar livet som det är. Då har vi möjlighet att se klarare på våra alternativ och kan handla konstruktivt i överensstämmelse med våra värderingar.

Det handlar om att använda så litet energi som möjligt till att kämpa emot för att ha så mycket kraft och engagemang kvar till att skapa ett så meningsfullt liv som möjligt. Låter det som en paradox? Ja, kan hända och ändå ett säkert recept för att växa och nå dit vi innerst inne vill.

Vad kämpar du emot?
samtalsterapi

Att växa med viljeträning

Hur får du din dag att räcka till allt du vill få gjort? Det går inte, tänker du kanske. Dygnet har bara 24 timmar och det finns för många saker som borde varit klara igår.

Men det går faktiskt, att aktivt träna vår vilja hjälper oss att hålla fokus på varje enskilt arbetsmoment vilket gör att tiden räcker till så mycket mer.

S.k multitasking, att nyttja sin simultankapacitet, slösar på vår energi, sänker kvaliteten på det vi gör och arbetet tar längre tid.

Vilka aktiva val kan du göra idag för att träna din vilja? Börja träna med något enkelt i vardagen och upptäck hur din förmåga att behålla fokus ökar.
Hållbara mäklare