Att växa genom acceptans

Att acceptera skulle kunna innebära att resignera men verklig acceptans innebär inte alls det, snarare det motsatta, att ta sig framåt trots att det tar emot. Acceptans gör att du väljer att stanna i en jobbig känsla en stund för att framöver uppnå det som är viktigt och värdefullt i livet.

Varaktig förändring kan endast ske med hjälp av positiv energi då kroppen slappnar av, tankar och känslor får komma och gå som de vill utan att vi fäster så mycket vikt vid dem. Vi accepterar livet som det är. Då har vi möjlighet att se klarare på våra alternativ och kan handla konstruktivt i överensstämmelse med våra värderingar.

Det handlar om att använda så litet energi som möjligt till att kämpa emot för att ha så mycket kraft och engagemang kvar till att skapa ett så meningsfullt liv som möjligt. Låter det som en paradox? Ja, kan hända och ändå ett säkert recept för att växa och nå dit vi innerst inne vill.

Vad kämpar du emot?
samtalsterapi