Samtalsterapi Coaching Handledning Rådgivning

Samtal ger dig ro, inre styrka, balans och en bättre överblick över din tillvaro – både som privatperson och i yrkeslivet.
Samtal ger dig svar på vad som innerst inne är meningsfullt för dig. Dels idag, dels i morgon men också under resten av ditt liv?

Samtalsterapi
Väljer du samtalsterapi utgår vi från hur du mår idag och vad du längtar efter. Vi utforskar vad som står i vägen för att ditt välmående. Vidare arbetar vi med det som du behöver utveckla för att komma förbi hindren. I terapin finner du nya perspektiv, nya infallsvinklar på gamla tankar och beteenden. Samtalet synliggör dolda mönster som idag påverkar eller styr ditt liv. Vi reflekterar även kring hur dessa mönster har blivit till, just för dig. Du lär dig vad du behöver träna på och vilka egenskaper du kan utveckla för att dina nya insikter skall omsättas ute i vardagslivet. Allt arbete sker i din takt, utifrån vad du vill och behöver.

Coaching
Väljer du coaching har du ett tydligt mål som du vill uppnå och behöver hjälp att hitta motivation och handlingskraft. Vi gör tillsammans upp en konkret plan för hur du ska ta dig till målet. Sedan genomför vi vandringen dit. Coaching är en kommunikationsform som främjar handling och inlärning – både personligt och yrkesmässigt – genom att medvetandegöra, utmana och motivera. Coaching hos mig inriktas på möjligheter och lösningar och den bärande idén är att du har svaren inom dig, och jag hjälper dig att upptäcka dem.

Handledning
Är du ledare eller chef och behöver handledning? Kanske är du mitt i ett förändringsarbete i din organisation och behöver stöd för optimal utveckling. Handledningen ger dig nya insikter och nya infallsvinklar genom reflektion om egna och andras beteendemönster. Du går från vårt möte med konkreta verktyg som gör ditt förändringsarbete lättare. Fokus i handledningen är företagets resultat och medarbetarnas välmående.
Handledning ger dig mer tid över för annat viktigt i livet.

Rådgivning
När du behöver rådgivning befinner du dig i en lättare problemsituation och behöver goda råd av någon om som varit i samma situation eller som upplevt någon vilken löst samma situation på ett framgångsrikt sätt. Jag har snart 63 års livserfarenhet från kompisrelationer, familjeliv, arbetsliv och arbete som ledare och egen företagare. 

Varmt välkommen!

Samtalsterapi Coaching Handledning Rådgivning

Nina Lindroos Hedlund är diplomerad samtalsterapeut, organisationskonsult och coach med psykosyntes som grund. Nina integrerar KBT i samtalet med ACT, Schematerapi och Relationell terapi. Även inslag av Gestaltterapi förekommer. Dina behov avgör vad som används under samtalet.

Nina Lindroos Hedlund nås via telefon samt e-post och tar emot i Stockholm.