Att växa med viljeträning

Hur får du din dag att räcka till allt du vill få gjort? Det går inte, tänker du kanske. Dygnet har bara 24 timmar och det finns för många saker som borde varit klara igår.

Men det går faktiskt, att aktivt träna vår vilja hjälper oss att hålla fokus på varje enskilt arbetsmoment vilket gör att tiden räcker till så mycket mer.

S.k multitasking, att nyttja sin simultankapacitet, slösar på vår energi, sänker kvaliteten på det vi gör och arbetet tar längre tid.

Vilka aktiva val kan du göra idag för att träna din vilja? Börja träna med något enkelt i vardagen och upptäck hur din förmåga att behålla fokus ökar.
Hållbara mäklare