Hjälp! Jag duger inte. Hur bygger jag upp min inre styrka?

Hjälp! Jag duger inte. Hur bygger jag upp min inre styrka?

Att inte duga – sociala medier
Att ha känslor och tankar om att inte duga är tungt att bära för vem som helst men särskilt för unga människor som inte hunnit ut i livet för att pröva sina vingar. Känslan av otillräcklighet riskerar att genomsyra allt. Det är lätt att bli uppgiven och deppig när alla andra verkar ha det så himla bra.
Unga kvinnor utsätts för extra mycket stress till exempel av utseendeideal på reklamskyltar och i digitala annonser. På sociala medier basuneras berättelser ut om perfekta och lyckliga liv som andra ser ut att leva. Och allt tas in som sanningar och verklighet att jämföra sig själv med. Många unga kvinnor känner sig mindre värda.

Trygghetssystemet är ur funktion
Om vi under uppväxten inte fått den omsorg och trygghet som vi behöver kan självkänslan bli låg och självkritiken stark. Utan inre trygghet kämpar vi istället för att få bekräftelse för våra prestationer. För att duga arbetar vi allt hårdare på jobbet eller i skolan för att prestera mer och bättre. Men vår självkritiska sida blir aldrig riktigt nöjd. Det vi gör är aldrig tillräckligt bra. Då kämpar vi ännu hårdare i vår önskan att duga, och den onda cirkeln med risk för utmattning är ett faktum.
I relationer med andra ser vi till att vara till lags och ser till att andra har det bra. Vi vill så gärna vara omtyckta och höra till gemenskapen. De egna behoven blir mindre viktiga. Vägen till lugn och ro är därmed stängd.  Det egna trygghetssystemet är ur funktion. Självkritiken ökar och risken för utbrändhet är överhängande.

Goda samtal bygger upp inre styrka och trygghet
Vi behöver arbeta förebyggande för att unga kvinnor ska få hjälp att växa istället för att bränna ut sig. Det goda samtalet är en utmärkt start. Ett samtal där du blir lyssnad på utan dömande och blir förstådd och accepterad precis som du är. Ett sammanhang där du får hjälp att dämpa din självkritiska sida och kan bygga upp din inre trygghet.

Kontakta gärna samtalsterapeut Nina Lindroos Hedlund. Ring 070-522 00 22 eller skicka e-post nina@vaxaisamtal.se. Nina brinner för ökad självmedkänsla och inre styrka främst hos unga kvinnor. ”Jag kämpade själv som ung kvinna med låg självkänsla och mycket inre osäkerhet. Det tog tid innan jag klättrade upp i rätt träd för att få överblick och upptäcka vägen till min inre kraft. Nu hjälper jag dagens unga kvinnor att hitta den rakaste vägen till egen styrka. Jag älskar att se när hoppets låga tänds”. Varmt välkommen!
Hjälp! Jag duger inte. Hur bygger jag upp inre trygghet?