Är du rädd för att lyckas?

Nelson Mandela skrev:

Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga.
Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest.
Vi frågar oss själva: Vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull?

Att du leker liten förbättrar inte världen.
Det är ingenting upplyst med att förminska dig så att andra inte ska känna sig osäkra i din närhet.

När vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra detsamma.
När vi är frigjorda från rädsla frigör vår närvaro automatiskt andra.

Är du rädd för att lyckas?